กิจกรรมประจำปี

ปฏิทินการจัดงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

๑.งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่                                 วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม

๒.งานทำบุญวันมาฆบูชา                                 วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์

๓.งานทำบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก              วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม

๔.งานทำบุญวันสงกรานต์/งานขันโตกดินเนอร์       วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน

๕.งานทำบุญวันวิสาขบูชา                                วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม

๖.งานทำบุญฉลองวัด                                     วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน

๗.งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา              วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม

๘.งานทำบุญวันแม่แห่งชาติ                              วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม

๙.งานทำบุญวันสารทไทย-สลากภัต                    วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน

๑๐.งานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหนะ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม

๑๑.งานทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-วันลอยกระทง

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน

๑๒.งานทำบุญวันคล้ายวันประสูติ ร. ๙                วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม

๑๓.งานสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่          วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม