ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองพระประธาน

“พระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์”

“หลวงพ่อรวย”

ประจำอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

Wat Phrathat Doi Suthep USA

2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA 91709

Tel: 909-606-9502

E-mail: watchino18@gmail.com

www.watdoiusa.org, www.facebook.com/watdoisuthepusa

Wat Phrathat Doi Suthep USA Sunday School

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิโคล โอจอง

ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

นางสาววิภาวดี หลวงคำ

นางสาวเขมจิรา ณ ลำพูน

นางสาวลลิตา ณ เชียงใหม่

ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี

คุณสมจิตร เค้าอ้น

คุณนิโคล โอจอง

คุณซารีน่า เบลแทรน

คุณลิซ่า ครูเกอร์

คุณบี ยัง

คุณเดวิด แจ็คสัน

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

คุณภูมิภักดิ์ ธรรมจาริค

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง

Buddha Hall (Ubosatha)

ขอเชิญร่วมพิธีวางฐานอุโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

และสาธารณะต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.