งานบริการ

Our Temple is Opening Seven Days a Week.

Monday-Friday

Breakfast Time                                 6.30 am.

Morning Chanting                           7.00 am.

Temple Opened                                8.00 am.

Lunch Time                                      11.30 am.

Afternoon Chanting                        1.00 pm.

Close the Temple                             6.00 pm.

Saturday-Sunday

Breakfast Time                                 6.30 am.

Morning Chanting                           7.00 am.

Temple Opened                                8.00 am.

Meditation Class (Saturday Only) 9.00 am.

Sunday Ceremony                           10.45 am.

Afternoon Chanting                        1.00 pm.

Close the Temple                             6.00 pm.