ติดต่อ-สอบถาม

Wat Phrathat Doi Suthep USA

2948 Chino Hills Parkway., Chino Hills, CA 91709-4286

Tel: 909-606-9502

E-mail: watchino18@gmail.com

www.instagram.com/watdoisuthepusa

www.watdoiusa.org

www.twitter.com/watdoisuthepusa