โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิโคล โอจอง

ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

นางสาววิภาวดี หลวงคำ

นางสาวเขมจิรา ณ ลำพูน

นางสาวลลิตา ณ เชียงใหม่

ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี

คุณสมจิตร เค้าอ้น

คุณนิโคล โอจอง

คุณซารีน่า เบลแทรน

คุณลิซ่า ครูเกอร์

คุณบี ยัง

คุณเดวิด แจ็คสัน

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

คุณภูมิภักดิ์ ธรรมจาริค

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง

 

ขอเชิญร่วมพิธีวางฐานอุโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

ขอเชิญร่วมพิธีวางฐานอุโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

และสาธารณะต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.