โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 

นางสาวลลิตา ณ เชียงใหม่

นางสาววิภาวดี หลวงคำ

นางสาวเขมจิรา ณ ลำพูน

ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี

 

คุณนิโคล โอจอง

คุณซารีน่า เบลแทรน

คุณลิซ่า ครูเกอร์

คุณเดวิท แจ๊คสัน

คุณภูมิภักดิ์ ธรรมจาริค

คุณสิริอร เฮเวิร์ท

คุณบี ยัง

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

 

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง